KirjautuminenPienriistametsästys PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Administrator   
30.07.2008 14:06

Vuoden 2022 metsästysajat sekä saaliskiintiöt

Metsästysajat

Merihanhi ja kanadanhanhi peltoalueella maanomistajan luvalla 10.8. klo 00.00 kauden loppuun.

Merihanhi ja kanadanhanhi 20.8 klo 12.00 kauden loppuun.

Kyyhky  10.08  metsästyskauden loppuun. Aina kysyttävä lupa maanomistajalta peltoalueella.

Sorsastus  20.08. klo 12.00 metsästyskauden loppuun

Metsähanhi rauhoitettu.

Teeri valtion aika

Fasaani 1.9. - 21.12 jatkuen 26.12. kauden loppuun.

Jänis ja rusakko 1.9. - 21.12. jatkuen 26.12. kauden loppuun.


Johtokunta pidättää oikeuden muutoksiin metsäjäniksen osalta.

Kauris valtion aika 1.9 – 21.12 jatkuen 26.12 kauden loppuun. Kuuluttava kaurisporukkaan


Kaikki  saalis merkittävä omariistaan

 

Rauhoitettavat lajit:

Metso, riekko, pyy ja peltopyy.

 

Saaliskiintiöt

Fasaanilla ei kiintiötä

Teeri 1 kpl

Metsäjänis ja rusakko ei kiintiötä

HIRVEN HAUKUTTAMINEN NS KUUSNIEMEN ALUEELLA SEURAN VUOKRAAMILLA MAILLA, ON YLEISEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ KIELLETTY VIIKKO ENNEN LOKAKUUN HIRVIJAHDIN ALKUA.TURVALLISUUS SYISTÄ JOHTUEN LUOTIASEEN KÄYTTÖ KIELLETTY KAIKESSA LINNUSTUKSESSA OULUNSALOSSA!!!!!!

Ylikiimingin alueella toimitaan YKM:n rajoitusten mukaisesti.
Rajoitukset ja kartat saa sihteeriltä tai puheenjohtajalta.

SEURAAVA KOSKEE VAIN YLIKIIMINGIN ALUETTA:

 

 

YLIKIIMINGIN METSÄSTYSSEURA RY TIEDOTTAA

Kesäkokouksen 2019 päätökset:

Metsästysajat ja rauhoitukset

Peltopyy, riekko ja koppelo on rauhoitettu.

Metsästysaikoihin ei rajoituksia. Huom! Riistakeskuksen aikarajoitukset.

Saaliskiintiöt

1 metso/ metsästäjä.

1 teeri/ metsästäjä.


Viralliselta ruokintapaikalta sekä seuran määrittelemillä rauhoitusalueilla kauriin metsästys on kielletty.

Pyyntitapojen rajoitukset

Luodikon käyttö vesilinnustuksessa vesistöillä kielletään, samoin kyyhkyn metsästyksessä 10.09. saakka (pienoiskivääri sallittu).

Rauta- ja teräshaulien käyttö ”maametsästyksessä” kielletään.

Vierasoikeudet ja vierasluvan hinta

Vieraslupia myönnetään vain jäsenten vieraille. Luvan pyytää vierailun isäntä osallistuen metsästykseen. Lupa koskee jäniksiä sekä maa-ja vesilintuja sekä karhua, ilvestä ja majavaa. Luvan hinta 20 €/ vrk. Saalis vähennetään isännän kiintiöstä.

Vieraileva ketun koiralla pyytäjä vapaasti.

Vesilinnut ja kyyhkynen

Kyyhkyn ja vesilinnun metsästyksessä peltoalueilla metsästäjän on haettava maanomistajan henkilökohtainen lupa kunnes sato on korjattu (peltoalueelta tyhjät hylsyt kerättävä pois).

Entisen Vapon Marttilansuon lintualtaalla vesilinnustus sallittu.

Vuorokausi- tai muut luvat

Vuorokausi- tai muita erillisiä lupia ei myönnetä.

Muut rajoitukset ja määräykset

Metsästyskoirien kouluttaminen lain sallimana aikana.

Hirvikoirien kouluttaminen vapaasti seuran alueella kiimarauhoituksen alkuun saakka (ilmoitus alueen hirviporukan johtajalle), hirvenmetsästyksen aikana pitää pyytää lupa alueen metsästyksen johtajalta.

”kiimarauhoitus” alkaa viikkoa ennen hirvijahtia.

Kiimarauhoituksen aikana hirvikoirien kouluttaminen vain jäsenen omalla hirvenpyyntialueella.

Koiranohjaaja on velvollinen selvittämään, ettei toiminta- alueella ole vuokraamattomia alueita tai vuokrasopimuksessa koirankoulutusta kieltävää pykälää koskien kaikkia metsästyskoiratoimintaa.

Rauhoitusaluekartta ja –luettelo nähtävissä www.yms.fi sivuilla.

Rauhoitusalueet on merkitty maastoon. Rauhoitusalueita voidaan käyttää koiran koulutukseen ja koetoimintaan. Tarkempia tietoja rauhoitus- ja metsästysalueista saa johtokunnanjäseniltä ja hirviseurueiden metsästyksenjohtajilta.

Toimihenkilöluettelo www.yms.fi. Johtokunta

 

Viimeksi päivitetty 14.08.2022 16:04